Integritetspolicy

Introduktion

På Eivora prioriterar vi integritet och säkerhet för dina personuppgifter. Vårt åtagande är att skydda din personliga information samtidigt som vi tillhandahåller våra högkvalitativa tjänster. Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 och arbetar kontinuerligt för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt med ditt privatliv i fokus.

1. Datainsamling

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för att förbättra våra tjänster och användarupplevelsen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Personlig identifieringsinformation (t.ex. namn, e-postadresser, telefonnummer).
 • Företagsrelaterad information (t.ex. företagsnamn, roll, adress).
 • Användningsdata (t.ex. information om hur våra tjänster används).
 • Kommunikationsdata (t.ex. e-postkonversationer, kundtjänstinteraktioner).
 • Teknisk data (t.ex. IP-adresser, webbläsartyper, operativsystem).

2. Användning av Data

Den insamlade datan används för:

 • Att tillhandahålla och underhålla våra tjänster.
 • Att anpassa användarupplevelsen och skräddarsy innehåll.
 • Att kommunicera med användare, inklusive för kundsupport och faktureringsfrågor.
 • Att förbättra webbplatsens funktionalitet och användargränssnitt.
 • Att genomföra marknadsanalyser, affärsutveckling och riskhantering.
 • Direktmarknadsföringsinitiativ, i syfte att nå nya och befintliga kunder.
 1. Datadelning Vi säljer inte din personliga information. Data kan delas med pålitliga tredjepartstjänsteleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för dem att tillhandahålla tjänster för vår räkning. Alla tredje parter är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för dina data.

 2. Användarrättigheter I enlighet med GDPR har du rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss.
 • Begära rättelse av felaktiga data.
 • Begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av dina data för direktmarknadsföringsändamål.
 • Få en kopia av dina data i ett maskinläsbart format eller få dem överförda till en tredje part efter eget val.

5. Datasäkerhet

Vi använder en rad säkerhetsåtgärder, inklusive avancerade tekniska, fysiska och administrativa skyddsåtgärder, för att skydda dina data mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

6. Policyuppdateringar

Vår integritetspolicy kan uppdateras periodvis. Vi kommer att meddela dig om eventuella betydande förändringar genom att revidera "Senast ändrad"-datumet på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om våra dataskyddspraxis.

7. Kontaktinformation

För alla frågor, oro eller förfrågningar relaterade till dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på support@eivora.com.