Vilka är toppägarna i Vultus AB?

Team Eivora

5 min läsning

Vultus AB är en spjutspets inom lantbrukssektorn och tillhandahåller specialiserade konsult- och rådgivningstjänster som bygger på satellitanalys av odlingsområden. Med ett starkt engagemang för precision i jordbruket, hjälper deras digitala plattform lantbrukare att optimera gödselanvändning och bevattning, samt övervaka växters hälsa genom dataanalyser baserade på satellitdata. Bolaget, som såg dagens ljus den 22 juli 2016, levererar även API-tjänster för utvecklare inom lantbrukssektorn.

Vultus AB:s ägarkonstellation speglar intresset från både institutioner och privata investerare. De största innehavarna är:

 1. Slutplattan HAVGI 117511 AB – 2 625 000 aktier (cirka 4 miljoner kronor, 19.31%)
 2. Robert Schmitt – 1 107 537 aktier (cirka 1.8 miljoner kronor, 8.15%)
 3. Kun Luo – 597 307 aktier (cirka 956 000 kronor, 4.39%)
 4. T Kverneland & Sönner – 533 955 aktier (cirka 854 000 kronor, 3.93%)
 5. T. Kverneland & Sønner AS – 500 000 aktier (cirka 800 000 kronor, 3.68%)
 6. Peter Nilsson – 324 122 aktier (cirka 519 000 kronor, 2.38%)
 7. John Moll – 298 608 aktier (cirka 478 000 kronor, 2.20%)
 8. Paginera Invest AB – 221 076 aktier (cirka 354 000 kronor, 1.63%)
 9. Ophir Mubarik – 164 951 aktier (cirka 264 000 kronor, 1.21%)
 10. Stefan Lundgren – 158 503 aktier (cirka 254 000 kronor, 1.17%)

Vultus AB har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningar och expandering av aktieposter bland befintliga och nya investerare. Bland noterbara tillfällen finns nyemissionen den 7 juli i år, då 7 deltagande investerare var bland insättarna i en cash-injektion på cirka 3.2 miljoner SEK och en senare emission den 13 oktober samma år som drog in ytterligare 5 miljoner SEK från 5 deltagare, inklusive den toppande investeraren Slutplattan HAVGI 117511 AB.

Styrelsesammansättningen hos Vultus AB är en mix av erfarenhet och expertis som speglar företagets innovativa approach. Styrelsen består av:

 • Per Karlsson – Extern vd
 • Ophir Mubarik – Ledamot
 • Henrik Nilsson – Ledamot
 • Atle Sjølyst-Kverneland – Ledamot
 • Robert Per Hökfelt – Ledamot, Ordförande
 • Björn Lundsten – Ledamot

Med ett bolagsvärde på cirka 22 miljoner kronor och en totalt kapitalanskaffning om nära 25 miljoner kronor från investerare, framstår Vultus AB som ett företag med enastående potential och engagemang för framsteg inom lantbruksteknik.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.