Vilka äger Podspace AB?

Team Eivora

5 min läsning

Podspace AB är ett bolag som opererar inom internetrelaterade tjänster, med inriktning på distribution, marknadsföring och konsumtion av digital media. Bolaget har sedan grundandet i slutet av 2014 varit inblandat i utveckling och hanteringen av ett flertal digitala produkter och tjänster, som spänner från små ingripanden till omfattande backendlösningar. Podspace AB lyfter även fram sitt teamarbete och uppskattning till sina anhängare.

De främsta ägarna i Podspace är Kodward AB och Pop & Pixel AB som båda innehar nära 28.5% av aktierna, vilket motsvarar ett värde på omkring 5 miljoner kronor vardera. Tillsammans utgör dessa två ägare en betydande del av företaget, med en kombinerad ägarandel på över 57%.

Vid en kapitalanskaffning den 19 juli 2022, ökade Podspace sitt totala antal aktier till 124 571 efter en nyemission, och bolaget fick in nära 7.5 miljoner kronor i kontant betalning. Efter nyemissionen uppgick bolagsvärderingen till omkring 17 miljoner kronor. Inga ytterligare abonnenter rapporterades deltagande i denna nyemission.

Styrelsen i Podspace består av Carl Fridsjö som är ledamot. Bolaget, som har sin bas i Stockholm och endast två anställda, har inte rapporterat någon verkställande direktör (VD). Podspace AB har hittills samlat in totalt nära 7.5 miljoner kronor från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.