Vilka äger Paligo AB?

Team Eivora

5 min läsning

Paligo AB, ett framstående företag inom mjukvaruutvecklingen, är dedikerade till att skapa innovativa lösningar för teknisk dokumentation och kundstöd. Paligo har blivit ett namn att räkna med inom områden som kunskapshantering och eLearning-innehåll. Sedan starten den 10 juli 2015 har företaget gjort en markant inverkan på branscher såsom försäkring, tillverkning, finans och life sciences.

Paligo AB stoltserar med en kundbas av medelstora till stora organisationer och deras kärnprodukt, en heltäckande lösning för innehållshantering, har hyllats av kunder för dess effektivitet inom teknisk skrivning och för att främja ett strukturerat skapande och publicering av innehållet.

Företagets mest betydande ägare inkluderar:

  1. BEMH Financial AB - 34% ägarandel
  2. Per Anders Svensson - 24% ägarandel
  3. Frank Dierk Arensmeier - 14% ägarandel
  4. Rocky BidCo AB - 11% ägarandel
  5. Expertinfo Sweden AB - 8% ägarandel
  6. Sven Jonas Anders Näslund - 6% ägarandel
  7. Hans Fredrik Forsblom - mindre än 1% ägarandel
  8. Pulax AB - mindre än 1% ägarandel
  9. Alan Temple - mindre än 1% ägarandel
  10. Michael Fagré - mindre än 1% ägarandel

Det sammanlagda kapitalet som har tagits in från investerare uppgår till cirka 175 miljoner kronor. Kapitalanskaffningar har skett vid flera tillfällen, bland annat en nyemission den 23 mars i år där 2.5 miljoner kronor samlades in.

Styrelsen för Paligo AB utgörs av framstående individer med betydande erfarenhet och expertis. Andreas Thome är företagets ordförande, och bland ledamöterna finner vi Per Anders Svensson, som även tjänstgör som VD, Lars Christian Lunde och Ken Elias Liebkind. Deras kombinerade insatser garanterar en obefläckad styrning av företagets växande ambitioner och operationer.

Med en värdering på hela 838 miljoner kronor och ett anställningsantal på 24 personer, fortsätter Paligo AB att skapa avtryck i branschen och i sitt arbete för att leverera överlägsna tjänster till sina kunder.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.