Vilka äger Meduniverse?

Team Eivora

5 min läsning

Meduniverse, som officiellt bär namnet Med Universe AB, är en digital plattform och konsultverksamhet som skapar förutsättningar för möten, kunskapsutbyte och samarbeten mellan sjukvårdsleverantörer och läkemedelsindustrin. Plattformen syftar till att göra interaktionerna mellan dessa parter patientorienterade och ömsesidigt gynnsamma, med fokus på kliniska utmaningar för att säkerställa snabb och lämplig behandling av patienter.

Bland de tyngsta ägarna i bolaget hittar vi investeringsaktörer såsom North Street MUAB (HDR Partners), som innehar en ägarandel på 21%. Tätt följd av Tramontane Invest AB med en andel på nästan 16% och Meduniverses grundare och vd Anna Omstedt Lindgren, som äger ungefär 12% av bolaget. Vidare ryms investerare såsom Almi Invest AB och Anna Teresia Norin i ägarlistans toppskikt.

Sedan grundandet 2008 har Meduniverse lockat till sig omkring 30 miljoner kronor från investerare genom diverse nyemissioner. Bland dessa finns bland annat en emission som genomfördes den 12 januari 2023, där bolagsvärdet uppgick till cirka 70 miljoner kronor och en summa av cirka 3.7 miljoner kronor togs in, dock utan någon listning av deltagande investerare.

Meduniverses styrelse består av fem personer, varav Anna Lindgren inte bara är ledamot men även bolagets vd. Övriga styrelsemedlemmar inkluderar Anna Norin, Amir Hefni, Hannah Meiton och styrelsens ordförande Johan Ahlström.

Företagets värdering anges för tillfället till cirka 70 miljoner kronor, och teamet består av 12 anställda som alla arbetar mot målet att förbättra samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal, vilket i slutändan avspeglas i förbättringar av patienternas hälsa och vård.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.