Vilka äger Joint Academy?

Team Eivora

5 min läsning

Joint Academy, med sitt formella företagsnamn Arthro Therapeutics AB, opererar i frontlinjen av digital vård med fokus på behandlingar för ledvärk. Företaget grundades den 27 augusti 2013 och har sedan dess arbetat med att erbjuda digitala lösningar för att minska smärta och förbättra rörlighet genom sin app som kopplar samman patienter med licensierade fysioterapeuter för personliga behandlingsplaner och rådgivning. Med 85 anställda under ledning av VD Emil Hansson, erbjuder Joint Academy program som syftar till att hantera tillstånd som artros och ryggont.

De mest framträdande ägarna i Joint Academy är:

  1. BEMH Financial AB (cirka 23.2 miljoner kronor, 17.5%)
  2. Kinnevik Online AB (cirka 20.8 miljoner kronor, 15.7%)
  3. Philian AB (cirka 14.5 miljoner kronor, 10.9%)
  4. Jdahl Capital AB (cirka 9.5 miljoner kronor, 7.1%)
  5. MCCM, Medical Consulting & Capital Management AB (cirka 4.9 miljoner kronor, 3.7%)

Joint Academy har vid olika tillfällen tagit in summan av nästan 194 miljoner kronor från investerare. Två av de största nyemissionerna ägde rum i Malmö, där den 11 september 2020 samlades in cirka 29.8 miljoner kronor av 6 investerare, och senare den 14 december 2018 samlades cirka 62.8 miljoner kronor från 36 investerare. Dessutom har det varit nyemissioner den 26 september 2023 där LATERAL TECHNOLOGY LIMITED och Öregard AB bidrog med cirka 24.7 miljoner kronor.

Styrelsen i Joint Academy styrs av Hjalmar Didrikson, ordförande, och innehåller ytterligare tre ledamöter: Emil Hansson, Leif Dahlberg, och Jakob Dahlberg. Bolagets värdering uppgår till cirka 133 miljoner kronor. Med dess tydliga fokus på både hälsa och teknik fortgår Joint Academy att vara en betydande aktör inom digital vårdsektor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.