Vem styr skeppet på Imagimob?

Team Eivora

5 min läsning

Imagimob AB, en svensk uppstickare inom telekommunikation, IT och mobila tjänster, har sedan sitt grundande den 15 juli 2013 skapat rubriker med sin innovationsplattform Imagimob AI. Denna plattform har förvandlat sättet vi bygger maskininlärningsapplikationer för enheter med begränsade resurser, en teknik som är känd under termen 'edge AI'.

Företagets investerargrupper inkluderar bland andra:

  1. Hans Malm - 40 122 aktier
  2. Hardebring & Partners AB - 37 220 aktier
  3. New Direction AB - 28 345 aktier
  4. Stoaf Ingeström - 27 290 aktier
  5. Fuzzy Digital AB - 25 688 aktier

Dessa fem investerare styr som de största ägarna med 8.8%, 8.2%, 6.2%, 6.0% respektive 5.7% av bolaget. Sammantaget har Imagimob AB enligt beräkningar ett värde på cirka 60 miljoner kronor och har under sin livstid mottagit nära 47 miljoner kronor från sina investerare genom olika kapitalinsamlingar.

Bland noterbara kapitalanskaffningar finner vi en serie nyemissioner där Imagimob AB vid olika tillfällen har välkomnat investerare såsom Sundström & Partners AB, Vinro Ltd och Hardebring & Partners AB för att nämna några. Dessa emissioner spänner över åren 2013 till 2023.

När det kommer till styrelsearbetet, står Carsten Loschinsky som ordförande, med Anders Hardebring inte bara som ledamot utan även som VD, och Thomas Rodebäck som ytterligare en nyckelspelare i ledamotsrollen. Denna trio övervakar bolagets strategiska riktning och ser till att Imagimob fortsätter vara en stark aktör på marknaden för edge AI och tinyML-teknologi. Imagimob AB har också vuxit till att bli en arbetsplats för 13 anställda och bibehålla partnerskap med stora teknikföretag, vilket speglas av deras ökade företagsvärdering och kapital från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.