Vem har kontroll över auktionsjätten Barnebys?

Team Eivora

5 min läsning

Barnebys, känt för sin söktjänst inom onlineauktioner, har sedan sin start 2010 förändrat spelplanen för hur vi hittar och upptäcker auktionsobjekt på nätet. Med en databas som spänner över en myriad av auktioner framstår företaget som en bro mellan objektet och biddaren, vilket underlättar för samlare och hobbyletare att finna just det de söker.

Bland de tyngsta i Barnebys ägarstruktur hittar vi Stiftelsen Industrifonden/genom med en ägarandel på 21%, följt av Amerigo Innvierte Spain Ventures FCR och dess regionala gren, båda lika med 10% var. Ytterligare noterbara ägare inkluderar JOvB Investment AB (6%), CNI Nordic 5 AB (5%), och Inbox Capital AB (4%). Även grundarna Carl Pontus Mascoll Silfverstolpe och John Fredrik Christopher Barnekow håller i viktiga poster, med 3.6% respektive 3.3%. I siffror har Industrifondens investering uppskattats till cirka 121 miljoner kronor, medan de sammanlagda aktieposterna för de tio största ägarna uppgår till betydande summor.

Från olika nyemissioner har Barnebys Group AB samlat in kapital från några av investerarna på listan, med iögonfallande inspelningar såsom 30 miljoner kronor i november 2017 och en imponerande summa på 84 miljoner kronor i augusti 2021. Totalt pekar siffrorna på att drygt 265 miljoner kronor har tillförts företaget genom investerare. Det bör noteras dock att i vissa emissioner anges antalet prenumeranter som noll, vilket kan väcka frågor gällande transaktionens struktur.

För att styra skeppet finns en styrelse bestående av Christopher Barnekow och Pontus Silfverstolpe, som utöver sina ägarandelar, tjänstgör som styrelseledamot respektive verkställande direktör. Jens von Bahr och Erik Anders Gunnar Ejerhed hittas också i styrelseposterna, med Ejerhed innehar ordförandeklubban. En annan ledamot som bidrar med sin expertis är Tobias Elmquist.

Med en värdering på nästan 572 miljoner kronor framstår Barnebys som en stark aktör inom auktionsindustrin. De fortsätter att expandera, och med 26 anställda navigerar de modigt framåt inom det digitala auktionslandskapet.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.