Vem äger Yta.se?

Team Eivora

5 min läsning

Yta.se, ett varumärke under Objektia AB, är sannerligen en aktör som sticks ut på marknaden för fastighetsannonsering, genom sitt fokus på coworking-utrymmen i Sveriges storstäder. Bolagets huvudsyssla kretsar kring reklam och förmedling av kommersiella fastigheter, med tjänster som sträcker sig från att hjälpa företag att hitta rätt kontorslösning till att tillhandahålla expertråd om coworking. Med en webbplats där hundratals kontorsutrymmen erbjuds för jämförelse och bokning, eftersträvar Yta.se att förenkla processen för att säkra ett passande kontorsutrymme.

Toppaktörerna som äger Yta.se är:

  1. Instant Offices Sweden AB - 1 281 aktier (cirka 58 487 kronor, 73.2%)
  2. Bo Viktor Söderström - 229 aktier (cirka 10 455 kronor, 13.1%)
  3. Andres Tim Andersson - 209 aktier (cirka 9 542 kronor, 11.9%)
  4. Daniel Olsson - 31 aktier (cirka 1 415 kronor, 1.8%)

Objektia AB har sett kapitalinjektioner via nyemissioner där det mest lukrativa tillskottet registrerats den 18 augusti 2016 med totalt 3 998 742 kronor i kontanter och med en företagsvärdering om 18 498 738 kronor. Företaget stärktes också med kapital den 4 maj 2016 när 1 248 710 kronor samlades in.

I styrelsen sitter Andres Tim Andersson som både ledamot och ordförande, med tydliga operativa ansvarsområden, och Bo Viktor Söderström innehar rollen som både ledamot och VD. Övriga i styrelsen är Steven James Khoury, Timothy Andrew Keith British Dial Green House Rodber och James Michael Booth, samtliga i rollen som ledamöter.

Yta.se, som erbjuder tjänster inom marknadsföring av kontorsytor, drog igång 2014 och har sedan dess växt till att inneha 9 anställda. Med en solid bas av respekterade ägare och en aktiv styrelse framstår Yta.se som en stadig spelare på marknaden för förmedling av kontorslösningar. Bolagets värdering ligger fast vid cirka 80 miljoner kronor, och Objektia AB har sammanlagt lyckats fylla kassan med över 5.2 miljoner kronor från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.