Vem äger Xshore?

Team Eivora

5 min läsning

Xshore, med det formella namnet Xshore AB (publ), är ett innovativt företag inriktat på utveckling, tillverkning och försäljning av elektriska båtar och båttillbehör. Detta svenska företag har sitt fokus på att revolutionera båtindustrin med fossilt fria alternativ och ligger i framkant med sina elektriska prestandabåtar Eelex 8000 och X Shore 1, vilka står ut för sin tystnad, hållbarhet och framstående skandinavisk design.

De som tar plats i ägarlistans topplaceringar är:

  1. Carnegie Investment Bank - innehav på cirka 22,4 miljoner aktier (cirka 346 miljoner kronor, 27%)
  2. K von K AB - innehav på cirka 18,1 miljoner aktier (cirka 280 miljoner kronor, 21.8%)
  3. Hållbar AB - innehav på cirka 4,5 miljoner aktier (cirka 70 miljoner kronor, 5.5%)
  4. ABG Sundal Collier AB - innehav på cirka 4,4 miljoner aktier (cirka 68 miljoner kronor, 5.3%)
  5. HVG18 AB - innehav på cirka 1,9 miljoner aktier (cirka 29 miljoner kronor, 2.2%)

Övriga betydande ägare inkluderar Nautrik AB, JOvB Investment AB, Verace Capital AB och entreprenören Lukasz Gadowski.

Xshore har genom en serie av nyemissioner lockat kapital från investerare. Till exempel genomförde företaget en emission den 17 april 2020, där företaget värderades till närmare 195 miljoner kronor, och Hållbar AB var en av prenumeranterna. Ett annat tillfälle då företaget ökade sitt kapital var den 15 mars 2021, med en bolagsvärdering på cirka 220 miljoner kronor och med deltagande av 20 investerare inklusive Verace Capital AB och K von K AB.

Styrelsen för Xshore består av medlemmar som var och en bidrar med unik kompetens till företagets ledning. Jonathan Wentworth Roskill sköter ordförandeklubban, medan Monika Elling, Geert Rene Hansen, Stefan Georg Ulrich Krause och Conrad Bergström agerar styrelseledamöter.

Bolaget som såg sitt ljus i slutet av 2014, räknar idag 54 anställda och leds av vd Geert Rene Hansen. Enligt den senaste värderingen är företaget värt omkring 1,3 miljoner kronor och det har under sin tid lyckats dra in cirka 177 miljoner kronor från investerare. Xshore betonar sin dedikation till hållbarhet och teknologiska innovationer, vilket speglas i deras elektriska båtar som erbjuder en helhetsupplevelse av ledande sjöfartsteknik och estetik.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.