Vem äger Whispr?

Team Eivora

5 min läsning

Whispr är en aktör inom avancerad dataanalys och insiktsrapportering som grundades den 10 februari 2006. Verksamheten är inriktad på att använda artificiell intelligens (AI), djupinlärning och maskininlärningstekniker för att extrahera insikter ur stora datamängder vilka i sin tur kan underlätta strategiska beslut för deras kunder. Företaget lyfter fram betydelsen av sin specialisering inom områden som maskininlärning, dataanalys, insiktsrapportering och artificiell intelligens.

Whispr ägs helhetsvis av företaget Whispr Group International Holding AB, som har 1000 aktier i bolaget. Det finns inga uppgifter om andra significanta ägare eller huvudinvesterare och inga uppgifter om kapital som tagits in vid emissioner har tillhandahållits.

I styrelsen för WHISPR GROUP SVERIGE AB, med sina 40 anställda, finner vi Jesper Åkerlind och Mikael Söderström som ledamöter, där den senare även fungerar som styrelsens ordförande. Verksamheten leds av Omid Zeitooni i rollen som extern vd.

Trots att det inte finns någon information om bolagets värdering eller det totala kapitalet som har samlats in från investeringar, erbjuder Whispr tjänster som kan anses vara på framkant inom IT- och analysbranschen. Den detaljerade affärsbeskrivningen och engagemanget i att förse klienter med skarpa dataanalyser och rapporter kommer att fortsätta vara centrala i deras erbjudande.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.