Vem äger Wayke?

Team Eivora

5 min läsning

Wayke, med det formella namnet Wayke Sweden AB, har blivit en framträdande aktör inom IT-branschen med fokus på digitala marknadsplatser. Företaget, som grundades den 18 januari 2016, driver Wayke.se, en säker onlineplattform för köp och försäljning av fordon. Med en affärsmodell som innefattar utveckling av innovativa produkter och tjänster syftar Wayke till att fungera som en brygga mellan konsumenter och bilhandlare, genom att tillhandahålla allt från live-shopping till testkörningar och informativa artiklar om olika bilmodeller. Bolaget har 11 anställda och leds av extern VD Martin Fransson. Wayke har från investerare samlat in kapital på totalt cirka 76 miljoner kronor.

Ägarstruktur

De som styr i ägarsätet har stor tyngd i företagets framtida riktning. Wayke Holding AB utmärker sig som den klart dominerande ägaren med cirka 61% av aktierna, motsvarande ett värde på omkring 120 miljoner kronor. Efterföljande topplaceringar i ägarlistan innehas av N.A.SCENT INVEST AB med nästan 10% av aktierna värda cirka 19 miljoner kronor och ett knippe bolag som inkluderar Scania Volkswagen ÅF Consult AB, Volvohandlarföreningen, SVÅ Consult AB och Scania Volkswagen Återförsäljares Consult AB, var och en besittande drygt 3% av aktierna och ett värde på omkring 6 miljoner kronor för varje domain. N.A.SCENT MGM AB, VHF Start up PV AB och Our Studio void AB är andra noterbara ägare med ägarandelar på strax under 3%.

Nyemissioner och kapitalanskaffning

Wayke har genomfört flera nyemissioner för att bredda kapitalbasen. Det skedde bland annat en nyemission den 13 december 2019 där 50 316 nya aktier emitterades och ett kapital om 4 miljoner kronor i kontanter tillfördes. En annan betydande emission ägde rum 1 april 2019 med 311 949 aktier och till ett värde av nästan 25 miljoner kronor i form av egendom. Det finns händelser där nyemissioner genomförts med specifika investerare listade som 'subscribers', såsom den 19 augusti 2019 där N.A.SCENT MGM AB och N.A.SCENT INVEST AB agerade investerare, samt den 18 oktober 2021 där Our Studio void AB stod som ensam investerare.

Ett par nyemissioner har även genomförts där inga investerare är listade som 'subscribers'. Det finns en ambiguitet i datan vad gäller deltagande investerare i dessa emissioner.

Styrelsekomposition

I styrelsen för Wayke Sweden AB ser vi en blandning av erfarenhet och expertis.

  • Johan Ahlberg - Ledamot
  • Jens Wetterfors - Ledamot
  • Tommy Letzén - Ledamot
  • Therese Granath - Ledamot
  • Johan Ahlborg - Ledamot och Ordförande
  • Anders Rydheimer - Ledamot

Med en årsomsättning som echo genom branschen och en VD som driver verksamheten framåt, har Wayke cementerat sin position i fordonsmarknaden som en plattform att räkna med.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.