Vem äger Vilja Solutions?

Team Eivora

5 min läsning

Vilja Solutions AB är ett företag som är engagerat i utveckling av programvara för administrativa och kundhanteringsändamål. Företagets kärnverksamhet involverar systemutveckling med fokus på administration och kundhanteringsprogramvarulösningar. Utöver programvaruutveckling erbjuder Vilja Solutions även konsulttjänster inom samma domän.

De största ägarna i Vilja Solutions AB är följande:

  1. Fellin Consulting Aktiebolag – 12.000 aktier (cirka 24,6 miljoner kronor, 9,13%)
  2. Magnus Beer – 12.000 aktier (cirka 24,6 miljoner kronor, 9,13%)
  3. Mikael Risberg – 12.000 aktier (cirka 24,6 miljoner kronor, 9,13%)
  4. Per Nyfelt – 9.000 aktier (cirka 18,45 miljoner kronor, 6,85%)
  5. Robert Pettersson – 6.900 aktier (cirka 14,145 miljoner kronor, 5,25%)
  6. Ola Löfvenborg – 6.000 aktier (cirka 12,3 miljoner kronor, 4,57%)
  7. Fredrik Olof Paul Ulvenholm – 5.800 aktier (cirka 11,89 miljoner kronor, 4,41%)
  8. Greenfield AB – 5.000 aktier (cirka 10,25 miljoner kronor, 3,81%)
  9. Monica Hagblom – 5.000 aktier (cirka 10,25 miljoner kronor, 3,81%)
  10. Eric Isaksson – 5.000 aktier (cirka 10,25 miljoner kronor, 3,81%)

Baserat på bolagets värdering på cirka 269 miljoner kronor har Vilja Solutions AB samlat in cirka 20,46 miljoner kronor från investerare genom kapitalanskaffningar. Den senaste kända kapitalanskaffningen skedde den 14 juni 2022, där 196,5 miljoner kronor samlades in genom en nyemission.

Styrelsen för Vilja Solutions AB består av Greger Fellin i rollerna som ledamot och ordförande, Lars Johansson som ledamot, Leif Lindqvist som ledamot, Matthew Phillip Doerner som ledamot, Marianne Kjeldgaard Knudsen som ledamot, Bengt Nilsson som ledamot, samt Fredrik Ulvenholm som extern vd.

Företaget grundades den 7 november 2007 och har 37 anställda. Vilja Solutions AB:s vd är Fredrik Ulvenholm.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.