Vem äger Twirl Data AB?

Team Eivora

5 min läsning

Twirl Data AB, eller enbart Twirl som de oftare känns vid, är ett nystartat bolag med sinne för teknik och innovation. Bolagets hjärta slår för utveckling och försäljning av mjukvarulösningar, och de håller även i aktieposter i andra bolag. Med endast en anställd har Twirl trots sitt kompakta team lyckats navigera sig fram på teknikmarknaden med siktet inställt på expansion.

De mest namnkunniga ägarna som satt sin prägel på Twirl Data AB är:

  1. Rebecka Sara Elisabeth Storm - majoritetsägare med sina 12.3 miljoner aktier (cirka 49 miljoner kronor, 38.8%)
  2. Creandum VI (D) AB - en solid invesering med 4.7 miljoner aktier (cirka 18 miljoner kronor, 14.7%)
  3. Eric Anders Olof Hansander - såväl styrelseordförande som VD och significant ägare med 2.7 miljoner aktier (cirka 11 miljoner kronor, 8.5%)
  4. Creandum VI (E) AB - delägare med 941 105 aktier (cirka 4 miljoner kronor, 3%)
  5. QP-Fund I, a series of Cocoa VC, LP - en våghalsig investerare med knappt 476 000 aktier (cirka 2 miljoner kronor, 1.5%)

Flera andra ägare bidrar med både kapital och förtroende till Twirl, där värderingarna löper från cirka 765 000 kronor till 528 000 kronor för de mindre aktiepaketen.

När vi pratar kapital är det dessutom intressant att belysa de två nyemissionerna som bolaget genomfört. Under oktober och december förra året flödade pengarna in när 8.3 miljoner kronor respektive 18.4 miljoner kronor samlades in. Dessa kapitaltillskott har gett Twirl en robust ekonomisk grund att stå på med en bolagsvärdering på omkring 125 miljoner kronor.

Styrelserummet hos Twirl besitts av en trio som innehar kunskap och erfarenhet. Eric Hansander leder skutan som ordförande, VD och ledamot, Rebecka Storm bidrar som ledamot, och Sabina Wizander förstärker styrelsen med sitt deltagande som ledamot.

Företaget som formades den 8 juni i år har inte bara teknologiska ambitioner utan även en affärsmodell som innefattar förvaltning av aktieinnehav i andra företag. Med engagemang och strategisk kompetens anläggs ett helhetsgrepp om affärerna för att navigera bolaget mot framgången. Trots sina modesta tillgångar, med hela 27 miljoner kronor samlade från investerare, bär Twirl på en potential som gör dem till en minst sagt intressant aktör att hålla ögonen på.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.