Vem äger Timeedit?

Team Eivora

5 min läsning

Timeedit, ett bolag som sedan starten den 8 januari 1999 är specialiserat inom mjukvaruutveckling, installation, utbildning och rådgivning relaterat till sina program, liksom inom datorutbildning och anpassning av datorprogram till sina klienters behov. Bolaget opererar huvudsakligen inom IT-konsultation, utbildningsservice och mjukvaruutveckling.

Egendomsmässigt är TimeEdit ett helägt dotterbolag till TimeEdit Holding AB, som innehar samtliga 244 200 aktier. Det finns dock inget angivet bolagsvärde för TimeEdit AB eller TimeEdit Holding AB i den förelagda datan.

Dess styrelse utgörs av Eva Hammarberg, Thomas Bill Revland, Per Ivansson och Gustav Lagercrantz som alla är ledamöter, med Lagercrantz även sittande som ordförande. Johan Blomdahl, som både innehar rollen som vd och ledamot i styrelsen, leder företagets verksamhet.

Med 38 anställda och en övertygelse om att erbjuda programvara och service av högsta kvalitet, har Timeedit inte noterat några nyemissioner där externa investerare är listade. Denna information kan spegla en stabil tillväxt eller en affärsstrategi som inte i nuläget kräver ytterligare kapitalanskaffning.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.