Vem äger Texelio?

Team Eivora

5 min läsning

Texelio är ett företag som utvecklar och säljer finansiella tekniktjänster för små investerare, aktiemäklare, fondförvaltare och företag som verkar på den globala aktiemarknaden. Texelio arbetar med att erbjuda finaTech-lösningar för att förbättra användarengagemang med nyhetsdata inom finans och investeringar, med målet att förbättra tjänster och öka lönsamheten för globala finans- och investeringsplattformar. Till deras kundkrets hör bland annat personliga investeringsappar, privatbanker, onlinemäklare, bredare investeringsplattformar och hållbara finansdata-plattformar.

De största ägarna i Texelio AB är följande:

  1. Meysam Sadegh: 427 500 aktier (cirka 8,56 miljoner kronor, 50,34%)
  2. Wellstreet Ventures Fund I AB: 108 500 aktier (cirka 2,17 miljoner kronor, 12,78%)
  3. Stryngford Management AB: 80 000 aktier (cirka 1,6 miljoner kronor, 9,42%)
  4. 9lus Management AB: 36 000 aktier (cirka 720 506 kronor, 4,24%)
  5. TrueSight Ventures Ltd: 27 000 aktier (cirka 540 380 kronor, 3,18%)
  6. Kivest AB: 18 000 aktier (cirka 360 253 kronor, 2,12%)
  7. Kaveh Hadjari Bejestani: 18 000 aktier (cirka 360 253 kronor, 2,12%)
  8. Jin Yan Tan: 5 000 aktier (cirka 100 070 kronor, 0,59%)
  9. Tane LLC: 2 500 aktier (cirka 50 035 kronor, 0,29%)
  10. Miron Lila: 2 000 aktier (cirka 40 028 kronor, 0,24%)

Texelio AB har genomfört kapitalanskaffningar genom aktieemissioner, vilka ägde rum den 4 november 2021 och 20 juli 2023. De insamlade beloppen uppgår totalt till cirka 5 522 628 kronor.

Styrelsen för Texelio AB består av Arno Martin Alarcon Doepner som ledamot, Meysam Sadegh som ledamot, ordförande och vd samt Armando Coppola som ledamot.

Texelio AB grundades den 18 september 2015 och har 3 anställda. Bolagets VD är Meysam Sadegh. Bolagets övergripande värdering är cirka 16,99 miljoner kronor, och har samlat sammanlagt cirka 8,52 miljoner kronor från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.