Vem äger Swiftcourt AB?

Team Eivora

5 min läsning

Swiftcourt AB är ett företag som utvecklar och driver en plattform för digitala kontrakt, digital signering och digital tvistlösning. Swiftcourt erbjuder tjänster relaterade till digitala kontrakt, såsom att skapa och hantera elektroniska avtal, underlätta digitala signaturer samt lösa juridiska tvister genom digitala medel. Bolaget fokuserar på att förbättra kontraktsprocesser och juridiska förfaranden samt möjliggöra fjärråtkomst till juridiska tjänster.

Största ägarna i Swiftcourt AB är följande:

  1. NFT Growth 1 Kommanditbolag - 15 446 aktier (18,78%, cirka 24,3 miljoner kronor)
  2. Intribe AB - 10 156 aktier (12,35%, cirka 15,9 miljoner kronor)
  3. Andersson & Freidlitz Group AB - 10 156 aktier (12,35%, cirka 15,9 miljoner kronor)
  4. Hampus Eric Oscar Sahlin - 10 156 aktier (12,35%, cirka 15,9 miljoner kronor)
  5. Johan Hultgren - 10 156 aktier (12,35%, cirka 15,9 miljoner kronor)
  6. Jan Ulf Daniel Sturesson - 2 881 aktier (3,50%, cirka 4,5 miljoner kronor)
  7. Magnus Kristoffer Frang - 2 500 aktier (3,04%, cirka 3,9 miljoner kronor)
  8. AM2 AB - 2 251 aktier (2,74%, cirka 3,5 miljoner kronor)
  9. Stealth Pig AB - 1 084 aktier (1,32%, cirka 1,7 miljoner kronor)
  10. Best Coast Holding AB - 1 000 aktier (1,22%, cirka 1,6 miljoner kronor)

Swiftcourt har höjt totalt cirka 30 miljoner kronor från investerare genom flera nyemissioner, inklusive den 4 augusti 2017, 27 januari 2023, 26 april 2023, 3 april 2023, 28 mars 2023 och 18 januari 2019.

Styrelsen för Swiftcourt AB består av Aneri Ashwin Merchant (Ledamot), Arash Moghaddas (Ledamot), Johan Hultgren (Ledamot, VD) och Fredrik Andersson (Ledamot, Ordförande).

Bolaget grundades den 7 november 2016 och har 15 anställda. Det totala bolagsvärdet är cirka 129,1 miljoner kronor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.