Vem äger Sqore?

Team Eivora

5 min läsning

Sqore är ett företag som går under det formella namnet House of Education AB och erbjuder en rad konsulttjänster inom internet, media och rekrytering. De producerar även tryckta och digitala medieprodukter och äger andelar i dotterbolag samt förvaltar fastighetsinnehav. Sqore levererar IT-tjänster, outsourcing och marknadsföringsrådgivning samt organiserar mässor och andra evenemang kopplade till sina verksamhetsområden.

De största ägarna i Sqore är följande:

  1. B.O. Intressenter AB - Cirka 5.97 miljoner aktier (cirka 30,3% ägarandel)
  2. Curitas Ventures AB - Cirka 4.43 miljoner aktier (cirka 22,5% ägarandel)
  3. Johan Robert Lyngman - Cirka 2.67 miljoner aktier (cirka 13,5% ägarandel)
  4. Nära Hjärtat AB - Cirka 909 000 aktier (cirka 4,6% ägarandel)
  5. Anna Pernilla Carlström - Cirka 757 000 aktier (cirka 3,8% ägarandel)
  6. Niklas Lars Jungegård - Cirka 735 000 aktier (cirka 3,7% ägarandel)
  7. iJungfrugatan Invest AB - Cirka 665 000 aktier (cirka 3,4% ägarandel)
  8. Sven Gustav Alexander Borgefalk - Cirka 315 000 aktier (cirka 1,6% ägarandel)
  9. Autus Invest AB - Cirka 191 000 aktier (cirka 1% ägarandel)
  10. Trention Aktiebolag - Cirka 191 000 aktier (cirka 1% ägarandel)

Enligt tillgänglig data har Sqore tagit in cirka 74,35 miljoner kronor från investerare genom kapitalanskaffningar som skedde vid olika datum mellan 2015 och 2022.

Styrelsen i Sqore består av Jean Hedayat som både ledamot och ordförande, Karolina Berglöf som ledamot, Pernilla Carlström som extern vd samt Robert Lyngman i rollen som ledamot.

Sqore grundades den 11 augusti 2008 och har 12 anställda. Pernilla Carlström är bolagets nuvarande VD.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.