Vem äger Soundtrap?

Team Eivora

5 min läsning

Soundtrap AB är ett företag som specialiserar sig på ägande och förvaltning av både fastigheter och personliga egendomar. Bolaget är verksamt inom fastighetsinvestering, fastigheter och fastighetsförvaltning. Soundtraps huvudsakliga verksamhet omfattar att hantera och underhålla olika typer av egendomsinnehav förenligt med deras mål.

Soundtrap Holding AB är den största ägaren av Soundtrap AB och innehar 100 % av aktierna. Det finns ingen tillgänglig uppgift om kapital som samlats in genom aktieutgivning, där investerarnas deltagande brukar listas under 'Prenumeranter'.

Styrelsen i Soundtrap AB består av följande medlemmar:

  1. Fredrik Granström - Ledamot, Ordförande
  2. Per Hans Emanuelsson - Ledamot, vd
  3. Björn Melinder - Ledamot

Soundtrap AB grundades den 27 april 2023 och har ingen tillgänglig information om antalet anställda eller företagets värdering. Bolagets VD är Per Hans Emanuelsson.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.