Vem äger Simply Nowaste?

Team Eivora

5 min läsning

Simply Nowaste, med det formella bolagsnamnet Simply No Waste SWE AB, är ett svenskt food-tech företag som specialiserar sig på att återvinna och återanvända biprodukter från befintliga livsmedelsproduktionsprocesser. Dessa biprodukter används för att skapa drycker och livsmedelsprodukter som säljs i mataffärer. Bolagets kärnfokus ligger på att minimera avfall genom produktion och försäljning av hållbara produkter baserade på återvinning och återanvändningstekniker.

De främsta ägarna i Simply Nowaste är:

  1. Arash Johnsson Sabet - 2 500 000 aktier (50%)
  2. Tina Tove Johnsson Sabet - 2 500 000 aktier (50%)

Det finns ingen information om några aktieemissioner där företaget tagit in kapital och där investerare är listade under 'subscribers'.

Styrelsen i Simply Nowaste består av Tina Johnsson Sabet i rollen som vice VD, och Arash Johnsson Sabet som både ledamot och VD.

Företaget grundades den 8 mars 2021 och opererar inom Food-Tech, Sustainable Products och Recycling branscherna. Företagsvärdering och totalt kapital som tagits in från investerare är inte tillgängligt.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.