Vem äger Retein?

Team Eivora

5 min läsning

Retein, formellt känt som Retein AB, är en svensk uppfinnare och förmedlare av teknologi för flytande rening genom produktion och tillhandahållande av produkter och tjänster baserade på membranproteiner. Deras patenterade teknik möjliggör en precisa och hållbar extraktion av värdefulla resurser från vatten, inklusive rent vatten och lithium. Företaget grundades 2019 och deras mål är att främja en resurseffektiv och hållbar värld genom att förändra resursförsörjningen och underlätta åtkomsten till hållbara, högkvalitativa material.

De främsta ägarna i Retein AB är följande:

  1. Simon Gustav Emanuel Isaksson - 42 500 aktier (cirka 14,49 miljoner kronor, 28,39%)
  2. Per Johan Martin Andersson - 42 500 aktier (cirka 14,49 miljoner kronor, 28,39%)
  3. Chalmers Ventures AB - 24 494 aktier (cirka 8,35 miljoner kronor, 16,36%)
  4. Katapult Ocean Fund 2 AS - 13 019 aktier (cirka 4,44 miljoner kronor, 8,70%)
  5. Stiftelsen Industrifonden/genom - 10 576 aktier (cirka 3,61 miljoner kronor, 7,07%)
  6. Butterfly Venture Fund IV Ky - 8 341 aktier (cirka 2,84 miljoner kronor, 5,57%)
  7. Navigare Seed AB - 6 020 aktier (cirka 2,05 miljoner kronor, 4,02%)
  8. BVF Venture Fund IV AB - 2 235 aktier (cirka 762 tusen kronor, 1,5%)

Retein AB har hittills tagit in cirka 12,34 miljoner kronor från investerare genom deltagande i två nyemissioner som ägde rum den 1 februari 2021 och den 20 mars 2023. Bolaget är för närvarande värderat till cirka 510,38 miljoner kronor.

Styrelsen i Retein AB består av Martin Andersson som ordförande, Björn Westman som ledamot, Shilan Demir som ledamot och Simon Gustav Emanuel Isaksson som både ledamot och vd.

Företaget grundades den 5 juni 2019 och har 2 anställda. Retein har sitt ursprung i teknikforskning från Chalmers tekniska högskola.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.