Vem äger Reason Studios?

Team Eivora

5 min läsning

Reason Studios är ett företag som utvecklar och tillhandahåller mjukvara för musik- och ljudskapande. Företaget är inriktat på att skapa och erbjuda programverktyg som underlättar musikproduktion och är även engagerade i att förvärva och licensiera immateriella rättigheter. Reason Studios, formellt känt som Reason Studios Aktiebolag, grundades den 17 juni 1997 och har 38 anställda.

Det största ägandet i Reason Studios innehas av Propellerhead Intressenter AB som har 1 014 000 aktier och kontrollerar 100% av bolaget.

Styrelsen för Reason Studios består av Niklas Erik Agevik som VD och ledamot samt Dan Anders Grapengiesser som ledamot och ordförande.

Reason Studios arbetar inom musikproduktion, programvaruutveckling samt immaterialrättsindustrierna och erbjuder mjukvara och tjänster som fokuserar på musik- och ljudskapande.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.