Vem äger Quinyx Holding AB?

Team Eivora

5 min läsning

Quinyx Holding AB står centralt inom affärsstödtjänster och investeringshantering, där de administrerar och förvaltar ett flertal dotterbolag. Quinyx bidrar med en fundamentalt viktig roll genom att erbjuda administrativt stöd till dessa underliggande företag. Med en företagsvärdering kring 772 miljoner kronor, representerar Quinyx ett betydande värde inom branschen och agerar som en viktig spelplats för investerare.

De främsta ägargrupperna i Quinyx Holding AB omfattar:

  1. Quinem AB - 26 479 600 aktier (cirka 270 miljoner kronor, 35%)
  2. CHB Investments II Ltd - 9 663 400 aktier (cirka 986 miljoner kronor, 12.77%)
  3. Mountain Castle AB - 8 310 200 aktier (cirka 848 miljoner kronor, 10.98%)
  4. BV Acquisitions QX S.à r.l. - 8 014 000 aktier (cirka 817 miljoner kronor, 10.59%)

Övriga på topp tio listan inkluderar MountainCastle AB, BV Acquisitions, Bito AB, Battery Ventures Select Fund I (AIV I CAYMAN), L.P., Tristan Rogers och Magnus Franz Gunnar Olausson. Totalt har Quinyx Holding AB från investerare lyckats ta in runt 2.3 miljarder kronor genom ett flertal nyemissioner.

De största kapitalanskaffningarna inkluderar en emission som ägde rum 21 december 2021, där företaget värderades till nästan 4.8 miljarder kronor, samt 19 december 2023, då bolaget värderades till 772 miljoner kronor och en investerare vid namn Andreas Sjölund tecknade aktier motsvarande 1.1 miljoner kronor.

Styrelsen i Quinyx Holding AB består av:

  • Erik Fjellborg (Ledamot, vd)
  • Maria Karolina Åhr (Ledamot, Ordförande)
  • Dillon Thomas Joyce (Ledamot)
  • Magnus Lindhe (Ledamot)
  • Måns Alfvén (Ledamot)
  • Michael Maurice Brown (Ledamot)

Quinyx står starkt i sin industri och med sin verksamhet, och med en grundande dag den 19 oktober 2018, befinner sig företaget i en expansiv fas.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.