Vem äger Pilotfish Networks AB?

Team Eivora

5 min läsning

Pilotfish, även känt som Pilotfish Networks AB, är ett företag som specialiserar sig på utveckling av nätbaserade datakommunikationstjänster och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Med en affärsinriktning som omfattar leverans av nätverkstjänster för datakommunikation, är de ett väletablerat namn inom branschen för Datakommunikation och Nätverkstjänster, samt fastighetsförvaltning. Bolaget vilar på en stabil grund med anor från 1999 och en personalstyrka på 24 anställda.

Största ägarna i Pilotfish Network AB:s ägarstruktur domineras av Voith, som innehar en betungande majoritet med nästan 96,5% av aktierna. Med en imponerande ägarandel följt av Europanel Aktiebolag och BrainGate Aktiebolag med cirka 1,43% respektive nästan 0,9%. Andra noterbara ägare inkluderar PFNAB Intressenter AB, PfN Intressenter AB, E. Nordenfelt AB, Forint AB, Mobility Networks Europe AB, Appeliten Sweden AB och Appeliten Swden AB, där de två sistnämnda företagen båda har samma andel, vilket kan indikera ett fel i datan då de har identiska namn och procentuella ägarskap.

Bolagets värdering uppgår idag till cirka 16 miljoner kronor, och hittills har de samlat ihop över 51.6 miljoner kronor från investerare genom kapitalanskaffningar. Några av de tillfällen då kapital har höjts inkluderar den 3 januari 2022 och den 25 augusti 2020, där båda emissionerna skedde utan deltagande investerare i enlighet med tillgänglig data. Ytterligt kan nämnas att en emission skedde den 21 mars 2017, där betalningen genomfördes genom att tillgångar överlämnades till bolaget.

Styrelsen i Pilotfish Networks AB består av fyra inflytelserika medlemmar - Benedikt Johannes Hofmann, Thomas Sautter som agerar både som ledamot och ordförande, Marcus Berglund som är extern vd samt Björn Gunnar Sällström i styrelsen. Att notera är att vd:n i detta fall inte sitter med i styrelsen, vilket är ett tecken på företagets struktur.

Med en bedömd värdering om 16 miljoner kronor och en betydande summa av kapital insamlat från investerare, fortsätter Pilotfish Networks AB att utmärka sig på marknaden för digitala nätverkstjänster.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.