Vem äger Outpost24?

Team Eivora

5 min läsning

Outpost24, formellt känt som Outpost24 Holding AB, är ett företag som verkar inom IT-säkerhetsbranschen och fokuserar på att erbjuda IT-säkerhetslösningar och -tjänster. Deras kärnverksamhet innefattar att direkt eller indirekt bedriva verksamhet genom dotterbolag, samtidigt som de äger och förvaltar fastigheter, tillgångar och värdepapper relaterade till deras IT-säkerhetsverksamhet.

Huvudägaren i Outpost24 är Blågul Spinnaker Acquisition AB, som äger 100% av bolaget, med en uppskattad värde på 2.47 miljarder kronor. Outpost24 Holding AB:s bolagsvärdering är cirka 2.47 miljarder kronor. Hittills har företaget lyckats samla in cirka 1.17 miljarder kronor från investerarna genom nyemissioner vid flera tillfällen mellan 2018 och 2021.

Styrelsen i Outpost24 består av Annika Norin som ledamot och Karl Thedéen som både ledamot, ordförande och verkställande direktör (VD) i företaget.

Outpost24 Holding AB grundades den 12 juni 2018 och har bara 1 anställd. Karl Thedéen är VD för företaget.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.