Vem äger Optise AB?

Team Eivora

5 min läsning

Optise AB, mer känt under varumärket Opti, är en innovatör inom investeringsbranschen, med en tydlig fokus på värdepappershandel och programvaruutveckling. Med endast 12 anställda har företaget, som etablerades den 10 november 2014, blivit en bemärkt spelare inom tillhandahållande av investeringstjänster som portföljhantering och investeringsrådgivning. Opti banar väg för en ny era inom investering med sitt smarta tillvägagångssätt där teknologi och matematik kombineras för att skapa optimala investeringslösningar.

Opti präglas av starka ägarstrukturer där de mest framstående ägarna inkluderar:

  1. Jonas Olof Sebastian Hombert - 40 448 aktier (cirka 198 miljoner kronor, 16.23%)
  2. Swedia HighP AB - 32 307 aktier (cirka 158 miljoner kronor, 12.96%)
  3. Johan Gustav Peter Broberg - 31 686 aktier (cirka 155 miljoner kronor, 12.72%)

Ytterligare ägare som Carnegie Investment Bank AB (publ) och Ann Maria Katharina Grevelius befäster sin position i bolaget med betydande aktieinnehav och procentandelar av bolaget.

Från kapitalanskaffningar genom nyemissioner har Opti tagit in totalt cirka 317 miljoner kronor från investerare. Kapitalhöjningstillfällen har registrerats vid flera tillfällen, bland annat:

  • Den 4 mars 2020: En nyemission i Stockholm genererade 42 miljoner kronor, med 11 prenumeranter inklusive Swedia HighP AB och KAMWil AB.
  • Den 16 februari 2022: Carnegie Investment Bank AB (publ) deltog som enda prenumerant i en nyemission som inbringade 111 miljoner kronor till bolaget.

Styrelsen i Opti består av namnkunniga profiler där Jonas Hombert utöver att vara VD också sitter som ledamot. Ordföranden Ann Maria Katharina Grevelius och de övriga ledamöterna sammantaget säkrar företagets riktning och övervakning av affärsmodellen.

Med en bolagsvärdering på över 1.2 miljarder kronor och sammanlagt kapitalinsamling från investerare på över 316 miljoner kronor, står Opti stabilt i framkant för att möta framtiden inom finansteknik- och tjänster. Verksamheten går ut på att möjliggöra smarta investeringar snabbt, säkert och anpassat efter personliga värderingar, vilket reflekteras i deras innehållsrika hemsida och framstående rekommendationer från ansedda källor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.