Vem äger Opter?

Team Eivora

5 min läsning

Opter, formellt känt som Opter AB, är ett företag engagerat i utveckling och försäljning av programvara och applikationer för transportledning, med fokus på planering, styrning och administration av godstransporter. De erbjuder även relaterade tjänster, utbildning och konsulttjänster för att optimera logistik och transport av varor. Företaget verkar inom transport-, logistikteknik- och konsulttjänstbranscher. Opter AB värderas idag till cirka 336 miljoner kronor och har tagit in cirka 15,3 miljoner kronor från investerare.

En av Opters största ägare är Arctic Securities AS som innehar 273 000 aktier, motsvarande cirka 15,3 miljoner kronor och 4,55% ägarandel i bolaget.

Opter AB genomförde en nyemission den 7 december 2021 som ägde rum i Johanneshov, där betalningen på 15,3 miljoner kronor skedde kontant från Arctic Securities AS. Efter nyemissionen har Opter AB totalt 6 miljoner aktier.

Styrelsen för Opter AB består av Johan Frisk (Ledamot), Ilona Maria Östlund (Ledamot), Ole Martin Kjörrefjord (Ledamot, Ordförande), Paul Rönnberg (Ledamot), Viktor Edlund (Extern VD) och Jimmy Tjärnlund (Ledamot).

Opter grundades den 29 december 2000 och har 32 anställda med Viktor Edlund som företagets VD.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.