Vem äger Nordkap AB?

Team Eivora

5 min läsning

Nordkap AB, ett oberoende bolag specialiserat på webbaserade marknads- och informationsplattformar samt nyhetsbrev och seminarier för finansiella aktörer, spelar en viktig roll på kapitalmarknaden. Med en sysselsättning på 26 anställda är Nordkap en betydande aktör som erbjuder finansiella tjänster till offentliga och privata sektorn men främst riktar sina tjänster till fastighetsbranschen med sitt molnbaserade Treasury Management System (TMS).

Nordkap AB:s toppägare präglas av innovation och affärskunnighet:

  1. NFT Growth 1 Kommanditbolag med en ägarandel på 19.1% och en investering värd cirka 40 miljoner kronor.
  2. Stronghold Invest AB besitter 14.8% av aktierna, motsvarande ett värde på cirka 31 miljoner kronor.
  3. Erik Rikard Hjelm, en enskild investerare med 14.4% av aktierna och en satsning på ungefär 30 miljoner kronor.
  4. NFT Ventures 1 Kommanditbolag som också håller 14.3% andel till ett värde av nära 30 miljoner kronor.

Bolagets totala kapital som upptagits från investerare lyder på cirka 73 miljoner kronor. Nordkap har under flera nyemissioner ökat sitt kapital, bland andra en som ägde rum den 19 maj 2021, där bolaget värderades till cirka 210 miljoner kronor och generalintressenter var Kleininvest AB och RoosGruppen AB bland andra viktiga nyckelspelare.

I den styrande besättningen för Nordkap sitter Fredrik Lundberg och Alexander Milde som ledamöter, medan Erica Magnergård utför en central roll som extern vd. Ordföranden för styrelsen är Fredrik Andersson, som tillsammans med de andra ledamöterna, ser till att leda bolaget framåt.

Grundat år 1999 och med huvudkontor i Stockholm, Nordkap AB uppvisar en bolagsvärdering på cirka 210 miljoner kronor idag, vilket är en imponerande siffra för ett så pass specialiserat verksamhetsområde. Företagets framgångar är vittnesbörd om deras kompetens inom finansiell service och produkter – tillsammans bygger de broar mellan köpare och säljare i finansvärlden.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.