Vem äger NOQX?

Team Eivora

5 min läsning

NOQX, formellt känt som noexcuses AB, är ett företag som specialiserar sig på att erbjuda konsulttjänster till ledningsgrupper och leverera talengagemang för marknadsföring- och målinriktade företag. Deras kärnverksamhet innefattar att rådge managementgrupper och erbjuda tal-åtaganden kopplade till marknadsföring och målsättning. Genom skräddarsydda riktlinjer hjälper noexcuses AB företag att förbättra sina strategier och verksamheter. Entiteten verkar inom affärskonsult-, marknadsförings- och strategikonsultindustrierna.

NOQX har ingen identifierad toppägare eller formella huvudinvesterare i detta skede. Det finns heller inga specifika noteringar av nyemissioner där företaget har fått kapital från investerare under 'subscribers'.

I styrelsen för NOQX finns Sophie Hedestad som ledamot, men ingen annan information om ytterligare styrelsemedlemmar eller roller är tillgänglig.

NOQX grundades den 23 juni 2022 och har endast en anställd. Bolaget saknar uppgifter om en VD. Bolaget blev grundat på business_description och entity_description som dess huvudsakliga aktiviteter.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.