Vem äger MyPauze?

Team Eivora

5 min läsning

MyPauze, känt under det formella företagsnamnet MyPauze International AB, bedriver verksamhet inom detaljhandeln med inriktning på försäljning av väskor, fodral och mobiltelefontillbehör, tillsammans med relaterade aktiviteter. Företagets huvudprodukter är olika sorters väskor, fodral och tillbehör designade för mobila enheter.

Det helägda dotterbolaget MyPauze Holding AB innehar samtliga 1000 andelar i MyPauze International AB, vilket motsvarar en ägarandel om 100 procent. Ägandet är direkt och fullständigt, utan att data tillgängliggör någon uppskattad värdering.

MyPauze International AB har inte angivits ha genomgått några nyemissioner där externa investerare har deltagit. Inga specifika detaljer kring kapitalanskaffningar från investerare har tillhandahållits.

Bland styrelsemedlemmarna i MyPauze International AB finner vi Robert Wahlquist och Per-Erik Jonsson som båda innehar positionen som ledamöter, medan Per-Erik Jonsson även agerar ordförande. Stephanie Spindler Jonsson tjänstgör som både ledamot och verkställande direktör.

MyPauze grundades den 17 juli 2019 och har en anställd. Företaget har inte rapporterat någon bolagsvärdering eller det totala kapitalet som har höjts från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.