Vem äger Mshop?

Team Eivora

5 min läsning

Mshop, formellt känt som NAE Group Sweden AB, är en svensk onlinehandelsaktör som erbjuder produkter inom toy-, kläd- och prylsektorerna. Utöver sitt huvudverksamhetsområde, erbjuder företaget ekonomiska konsult- och redovisningstjänster samt andra närbesläktade aktiviteter. Mshop grundades den 10 juni 1985 och har 5 anställda, med Nils Torbjörn Gafvelin som VD.

Mshop's ägande koncentreras till Dreamco1 S.A, som innehar 9000 aktier, motsvarande 100% av företaget. Det finns ingen information angående kapitalanskaffningar genom nyemissioner där investerarna listas under 'subscribers'.

Förutom VD Nils Torbjörn Gafvelin, ingår även Frederik Groth i Mshop's styrelse, där han innehar rollerna som ledamot och ordförande. För tillfället finns det ingen information om företagets värdering samt hur mycket kapital Mshop har samlat in från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.