Vem äger Leonh?

Team Eivora

5 min läsning

Leonh, formellt kallat Leonh AB, är ett företag som erbjuder finansiella tjänster och rådgivning inom företagsförvärv och företagsanalys. De hjälper företag att fatta välgrundade beslut om företagsförvärv och erbjuder konsulttjänster inom företagsanalyser. Leonh AB inriktar sig på finansiell expertis och konsultativt stöd inom företagssektorn.

De största ägarna i Leonh är följande:

  1. Chelpin AB - 250 aktier (cirka 10 miljoner kronor, 90,91%)
  2. von Euler Management AB - 25 aktier (cirka 1 miljon kronor, 9,09%)

Leonh AB värderas nu till cirka 11 miljoner kronor och har hittills tagit in cirka 1 miljon kronor från investerare vid en nyemission som ägde rum den 22 juni 2022 där P. von Euler Management AB var en deltagande investerare.

Styrelsen i Leonh AB består av Anders Hugosson som ordförande och ledamot; Filippa von Euler-Chelpin, Magnus Svantegård, Urban von Euler-Chelpin, Douglas von Euler-Chelpin och Hampus Sellman som ledamöter. Douglas von Euler-Chelpin innehar också rollen som företagets VD.

Företaget grundades den 10 mars 2022.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.