Vem äger Graphmatech?

Team Eivora

5 min läsning

Graphmatech AB, även känt som Graphmatech, är involverat i utveckling, produktion, försäljning och licensiering av avancerade material och nanostrukturerade material, inklusive nanokompositmaterial, polymerer, metaller och metalloxider, karbonater, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör och grafen. Företaget erbjuder också konsulttjänster inom samma område.

Här är toppägarna i Graphmatech AB:

  1. Startek Holding AB - 35 219 783 aktier (cirka 65 miljoner kronor, 42,67%)
  2. Inno Energy - 9 947 051 aktier (cirka 18 miljoner kronor, 12,05%)
  3. ABB Technology Ventures - 8 825 859 aktier (cirka 16 miljoner kronor, 10,69%)
  4. Molindo Energy AB - 8 569 472 aktier (cirka 16 miljoner kronor, 10,38%)
  5. Bengt Yngve Walerud - 7 364 379 aktier (cirka 13 miljoner kronor, 8,92%)
  6. Almi Invest GreenTech AB - 5 717 643 aktier (cirka 10 miljoner kronor, 6,93%)
  7. Jan Niclas Westerlund - 3 557 315 aktier (cirka 6 miljoner kronor, 4,31%)
  8. Forward Fund 2 Coöperatief U.A - 1 778 688 aktier (cirka 3 miljoner kronor, 2,15%)
  9. Lindhea Holding AB - 1 631 395 aktier (cirka 3 miljoner kronor, 1,98%)
  10. Viktor Alexander Sanderyd - 149 643 aktier (cirka 275 tusen kronor, 0,18%)

Enligt de aktuella händelserna, har Graphmatech AB höjt cirka 56,9 miljoner kronor genom flera nyemissioner där den mest betydande ägde rum den 5 oktober 2021 med en betalning på cirka 47,1 miljoner kronor.

Styrelsen för Graphmatech AB består av Pasi Kangas som ledamot, Clauido Ernesto Paul Jordan Cordova som ledamot, Jane Boreta som ledamot och ordförande, Peter Gossas som ledamot och Morgan Claes Sadarangani som ledamot. Mamoun Taher är företagets externa VD.

Graphmatech AB, som grundades den 17 augusti 2017, har 17 anställda och en bolagsvärdering på cirka 152 miljoner kronor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.