Vem äger Fondo Solutions AB?

Team Eivora

5 min läsning

Fondo Solutions AB, känd under varumärket Fondo, har gjort sig ett namn inom värdepappersbranschen genom att erbjuda tjänster i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Med kärnverksamhet som omfattar mottagning och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, utförande av order för kunders räkning, samt tillhörande tjänster såsom förvar av finansiella instrument för kunder, redovisning av medel och erbjudande av valutaväxlingstjänster, har Fondo blivit en aktör att räkna med. Bolaget, som grundades 8 maj 2019, handhar även förvaltning av andelar i investeringsfonder och alternativa investeringsfonder och anställer 16 personer.

De ägare som har störst andel i Fondo är:

  1. Per Lennart Cristoferson – 757 000 aktier (cirka 17.5%)
  2. Mia Eva Ann-Marie Cristoferson – 757 000 aktier (cirka 17.5%)
  3. Havsgaard AB – 333 000 aktier (cirka 7.7%)
  4. Per Olof Cristoferson – 324 000 aktier (cirka 7.5%)
  5. Daniel Olof Thomas Eneroth – 311 000 aktier (cirka 7.2%)

Styrelsen i Fondo består av Linus Blomgren, Carl-Viggo Östlund och Robert Edberg som ledamöter, samt Olof Cristoferson som också är verkställande direktör.

Fondos ägare har sett hur företaget dragit in cirka 56.5 miljoner kronor från investerare genom en serie kapitalansamlingar. I den senaste nyemissionen som skedde den 25 september i år, tog Fondo in 6.6 miljoner kronor med Per Lennart Cristoferson och Mia Eva Ann-Marie Cristoferson som prenumeranter. Bolaget har en värdering på cirka 35 miljoner kronor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.