Vem äger FlipNBid?

Team Eivora

5 min läsning

FlipNBid, formellt känt som Flipnbid DS AB, är en e-handelsplattform som fokuserar på skor och opererar inom marknaden för e-handel och kläder. Företaget erbjuder en online plattform för att köpa och sälja fotbollsprodukter utan specifik inriktning på en viss typ eller varumärke av skor. Istället syftar FlipNBid till att erbjuda ett brett utbud av skovalmöjligheter till sina kunder. De svarar på den ökande efterfrågan på nätshopping inom skobranschen och kopplar samman individer och företag som vill köpa eller sälja skor via deras online-marknadsplats.

Den största ägaren av FlipNBid är Annis Said som innehar 13 750 aktier (55,00% ägarandel).

Det finns inga tillgängliga data om något kapital som tagits in av företaget genom aktieemissioner. Inga styrelsemedlemmar finns listade förutom Annis Said, som har rollen som ledamot.

Flipnbid DS AB grundades den 5 september 2020 och har för närvarande 1 anställd. Bolagets affärsbeskrivning anger att dess kärnverksamhet är onlineköp och försäljning av fotbollsprodukter som en marknadsplats för individer och företag. Det finns ingen angiven företagsvärdering eller totalt kapital som erhållits från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.