Vem äger EasyPark?

Team Eivora

5 min läsning

EasyPark, formellt känt som EasyPark AB, är ett företag engagerat i utvecklingen och tillhandahållandet av elektroniska system för modern parkering och relaterade tjänster. Dessa tjänster omfattar lojalitets-, identifierings-, kommunikations-, reklam- och informationstjänster som levereras via mobilnätverk eller internet. Dessutom bedriver EasyPark AB faktureringsverksamhet, som innebär förvärv av fordringar. Företaget erbjuder även marknadsföring och rådgivning inom de ovannämnda områdena. Vidare äger och förvaltar EasyPark AB både fastigheter och personlig egendom, och utför aktiviteter som är förenliga med sådan ägande och förvaltning. EasyPark verkar inom branscher som parkeringstjänster, fastigheter, transport och mobilapplikationer.

Det största ägandet i EasyPark tillhör EasyPark AS, som innehar 1000 aktier (100% ägande) med ett uppskattat värde på 0 kronor.

Det finns inga kända emissioner där bolaget har tagit in kapital från andra investerare.

Styrelsen för EasyPark AB består av Lena Möllerstedt och Gustaf Lartén som ledamöter, samt Cameron Denis Clayton, som är ledamot, ordförande och VD för företaget.

EasyPark grundades den 3 april 2002 och har 175 anställda. Företagets VD är Cameron Denis Clayton. Bolagsvärderingen och det totala kapitalet som har samlats in från investerare är inte angivet i den tillhandahållna informationen.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.