Vem äger Donna Technologies AB?

Team Eivora

5 min läsning

Donna, även känt som Donna Technologies AB, är ett innovativt bolag med fokus på digitala tjänster för genomgång och rådgivning av juridiska dokument. De utvecklar programvara för granskning av avtal och juridisk rådgivning. Dessutom driver de verksamhet inom insamling och bearbetning av data för att träna artificiell intelligens. Tjänsten omfattar också konsulttjänster inom juridik, AI och datateknisk infrastruktur. Bolaget har sitt säte i Malmö och ingår i sektorerna programutveckling, juridiska tjänster samt artificiell intelligens.

Ägarsituationen för Donna är inte fullständigt redogjord i det tillhandahållna materialet. Det finns dock uppgifter om att bolaget har genomfört nyemissioner för att stärka sitt kapital. En av dessa ägde rum den 26 augusti 2019 i Malmö där bolaget tog in 20 miljoner kronor genom en kvittningsemission. Vid den tidpunkten uppskattades bolagsvärderingen till närmare 50 miljoner kronor. En annan emission inträffade den 12 februari 2020, då bolaget förstärkte sin kassa med ytterligare 3,7 miljoner kronor genom kontantinsats från investerare, vilket resulterade i en bolagsvärdering på ungefär 75 miljoner kronor. Över dessa emissioner har inga deltagande investerare listats och antalet tecknare är angivet som noll för både händelserna, vilket skapar oklarheter kring ägarstrukturen.

Rik Hans Anton Nauta är inte bara medlem av styrelsen utan tjänstgör även som ordförande samt verkställande direktör för Donna. Bolaget, som skapades den 7 september 2015, opererar utan anställda och har till idag dragit in totalt runt 24 miljoner kronor från dess investerare. Donna Technologies AB har en angiven bolagsvärdering på omkring 75 miljoner kronor, enligt de senast tillgängliga siffrorna.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.