Vem äger Doktor.se?

Team Eivora

5 min läsning

Doktor.se, ett innovativt hälsovårdsföretag som erbjuder rådgivning och förmedlingstjänster inom vården, ägs av en rad olika aktörer. Företaget, formellt känt som Doktorse Nordic AB, är inte bara aktivt på den svenska vårdrådgivningsarenan utan äger även och hanterar värdepapper och fastigheter. Med en plattform som möjliggör virtuella konsultationer med vårdpersonal, riktas fokus på att tillhandahålla tillgänglig och digital hälsovård till sina användare.

När vi tittar på de som har störst inflytande i Doktor.se, toppar listan Oriola Corporation som äger 11 miljoner aktier motsvarande ett värde av cirka 692 miljoner SEK, vilket reflekterar en ägarandel på 11.3%. Inte långt efter återfinns individen Bo Martin Lindman med cirka 6.2% av aktierna och ett värde av 381 miljoner SEK. Listan fortsätter med Esaias Investment AB och Esaias Investments AB båda innehavandes runt 6% av aktierna, följt av JOvB Investment, Hållbar och Kompisarna Kapital AB, alla med betydande aktieposter och värden som sträcker sig mellan 246 och 327 miljoner SEK. Andra namn inkluderar Bonnier Capital, Axel Karlsson och Netsop Aksyr.

Doktor.se har genomgått flera kapitalinskaffningar och har tagit in totalt nära 1.82 miljarder SEK från investerare. Intressant nog, vid några av dessa insamlingar har det inte listats några investerare under 'subscribers', medan andra har uppmärksammat en bredare investerarskara. Särskilt nyemissionen den 16 augusti 2022 lockade hela 93 investerare som tillsammans satte in 210 miljoner SEK. Doktor.se har även genomfört emissioner där investeringar mottogs i form av egendom istället för kontanter, som den senast dokumenterade emissionen den 15 maj 2023 med en enskild investerare, Caspien Holding AB.

När det gäller styrelsen i Doktor.se kan vi finna en bred representation av kompetens och erfarenhet genom Hannes Hasselrot, Petter Johannes Sandström, Olof Sand som även är ordförande, Richard Åhlberg och Roberto Rutili. Därtill är Bo Martin Lindman, en av företagets toppägare, aktuell som extern VD för bolaget. Doktorse Nordic AB, med en företagsvärdering om cirka 6.11 miljarder SEK och 101 anställda, stärker sin position på marknaden både inom digital hälsovård och fastighetsförvaltning sedan starten den 7 april 2016.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.