Vem äger Cling Group AB?

Team Eivora

5 min läsning

Cling, formellt känt som Cling Group AB, är ett företag inriktat på att utveckla och sälja internetbaserade system och applikationer. Deras kärnverksamhet kretsar kring att skapa och distribuera onlineplattformar och mjukvarulösningar. Cling verkar inom den digitala industrin och erbjuder ett brett utbud av webbaserade produkter och tjänster. Företagets främsta mål är att utveckla och marknadsföra internetbaserade system och applikationer som är förenliga med dess verksamhet. Clings sektorer omfattar informationsteknologi, mjukvaruutveckling och digitala plattformar.

Cling Group AB har inte rapporterat några top-ägare. Det har dock höjt cirka 3 miljoner kronor från kapitalanskaffningar, nämligen genom en aktieemission den 3 september 2019. Vid detta tillfälle värderades företaget till cirka 15,4 miljoner kronor.

Styrelsen i Cling Group AB består av Roger Nilsson som både ledamot och ordförande, Håkan Rosén i rollen som ledamot samt Oskar Andersson som både ledamot och vd.

Cling Group AB grundades den 23 maj 2016 och har 6 anställda. Bolagets VD är Oskar Andersson.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.