Vem äger Blanche Stories?

Team Eivora

5 min läsning

Blanche Stories, formellt känt som Blanche Media AB, är ett företag som är engagerat i publicering av ljud- och visuellt innehåll, förvaltning och utveckling av relaterade rättigheter samt bedrivande av verksamhet som är förenlig med detta syfte. Genom deras hemsida och app fokuserar de på roman- och erotiska ljudberättelser med tonvikt på kvinnligt nöje.

De största ägarna i Blanche Media AB är följande:

  1. Julia Beatrice Ottonie von Schwerin - 15 361 aktier (cirka 9,75 miljoner kronor, 24,09%)
  2. Lisa Maria Matilda Leuhusen - 15 361 aktier (cirka 9,75 miljoner kronor, 24,09%)
  3. Skarhults Holding AB - 6 304 aktier (cirka 4 miljoner kronor, 9,89%)
  4. Sharshults Holding AB - 6 250 aktier (cirka 3,97 miljoner kronor, 9,80%)
  5. Hanne Catja Löfgren - 3 314 aktier (cirka 2,1 miljoner kronor, 5,20%)
  6. Signform International BV - 3 070 aktier (cirka 1,95 miljoner kronor, 4,82%)
  7. Aggregate Media Fund X KB - 3 070 aktier (cirka 1,95 miljoner kronor, 4,82%)
  8. Kunskapspartner Holding AB - 2 070 aktier (cirka 1,31 miljoner kronor, 3,25%)
  9. Heatherstream AB - 2 000 aktier (cirka 1,27 miljoner kronor, 3,14%)
  10. Johan Thuresson - 2 000 aktier (cirka 1,27 miljoner kronor, 3,14%)

Blanche Media AB har tagit in totalt cirka 15,09 miljoner kronor från investerare vid olika kapitalanskaffningar som ägde rum den 21 september 2021, 14 februari 2022, 1 september 2023 och 14 januari 2021.

Styrelsen för Blanche Media AB består av Hans Jacob Dalborg som ledamot, Lisa Leuhusen som ledamot samt Beatrice von Schwerin, som innehar rollerna som ledamot, ordförande och vd.

Blanche Media AB grundades den 14 november 2018 och har idag två anställda. Dess sammanlagda bolagsvärde uppgår till cirka 40,49 miljoner kronor.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.