Vem äger Atium?

Team Eivora

5 min läsning

Atium, officiellt kallat ATIUM AB, är ett svenskt företag som specialiserar sig i utveckling, tillverkning och distribution av miljövänlig teknik för att ta bort tungmetaller och mäta och hantera miljöföroreningar. Tekniken är användbar inom områden som industriell avloppsvattenrening, miljösanering, syra- och kemiskrening samt fångning av tandamalgam. Atiums vision är att bekämpa giftig förorening och bidra till en värld där förorenade vatten inte längre finns.

Baserat på företagets senaste kapitalanskaffning den 30:e november 2021 är de största ägarna i Atium följande:

  1. Björn Arvid Wickman - 29 000 aktier (cirka 2,929 miljoner kronor, 21,06%)
  2. Carl Johan Björkquist - 29 000 aktier (cirka 2,929 miljoner kronor, 21,06%)
  3. Sissi Emma Charlotta Hanaeus - 29 000 aktier (cirka 2,929 miljoner kronor, 21,06%)
  4. Chalmers Ventures AB - 19 825 aktier (cirka 2,002 miljoner kronor, 14,40%)
  5. Stena New Ventures AB - 13 768 aktier (cirka 1,391 miljoner kronor, 10,00%)
  6. Gladium AB - 13 768 aktier (cirka 1,391 miljoner kronor, 10,00%)
  7. Jan Torgny Ragnar Burenius - 2 312 aktier (cirka 234 tusen kronor, 1,68%)
  8. Cristian Tunsu - 1 000 aktier (cirka 101 tusen kronor, 0,73%)

Sammanlagt har Atium tagit in cirka 3,222 miljoner kronor genom kapitalanskaffningar från investerare. Manga investeringar kommer från bl.a. Stena New Ventures, Gladium och Chalmers Ventures, samt ytterligare finansiering från EIT RawMaterials och Chalmers Innovationskontor.

Styrelsen för Atium består av Johan Björkquist som VD och Ledamot, Björn Wickman som Ledamot, Jan Torgny Ragnar Burenius som Ledamot och Ordförande, Emma Hanaeus som Ledamot, Mats Torring som Ledamot samt Jan Svärd som Ledamot. Atium grundades den 25:e juni 2018 och har fyra anställda.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.