Vem äger Astrid?

Team Eivora

5 min läsning

Astrid, formellt känt som Astrid Education AB, är ett företag som utvecklar och kommersialiserar IT-lösningar samt tekniska innovationer med fokus på att förbättra muntliga kommunikationsfärdigheter för företag, utbildning och privatpersoner. Astrids app erbjuder möjligheter att förbättra uttal, tal och konversationsförmågor med hjälp av AI-drivna träningsmetoder. De levererar även dataanalys för att spåra framsteg och ansträngningar.

De största ägarna i Astrid Education AB är följande:

  1. Christer Andreas Kullberg - 493 517 aktier (cirka 70 miljoner kronor, 28.45%)
  2. John Mogens Kristensen - 493 516 aktier (cirka 70 miljoner kronor, 28.45%)
  3. Sana Labs AB - 296 627 aktier (cirka 42 miljoner kronor, 17.10%)
  4. Antea AB - 44 735 aktier (cirka 6 miljoner kronor, 2.58%)
  5. Invictum AB - 33 066 aktier (cirka 4.7 miljoner kronor, 1.91%)
  6. Dag J. Skattum - 24 313 aktier (cirka 3.5 miljoner kronor, 1.40%)
  7. Seres Investments Ltd - 24 313 aktier (cirka 3.5 miljoner kronor, 1.40%)
  8. Johan Svinhufvud Roos - 16 209 aktier (cirka 2.3 miljoner kronor, 0.93%)
  9. LHT Invest AB - 8 166 aktier (cirka 1.2 miljoner kronor, 0.47%)
  10. LHT Invest - 8 166 aktier (cirka 1.2 miljoner kronor, 0.47%)

Baserat på företagets senaste kända värdering på cirka 247 miljoner kronor, har Astrid Education AB samlat in cirka 64 miljoner kronor från investerare genom kapitalanskaffningar. De större nyemissionerna ägde rum den 17 december 2020, den 19 oktober 2021 och den 25 juni 2020.

Styrelsen i Astrid Education AB består av Christian Haglund som ledamot, John Kristensen som ledamot, ordförande och vice VD samt Andreas Kullberg som ledamot och VD.

Bolaget grundades den 1 januari 2020 och har 12 anställda.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.