Vem äger Aloba Foods?

Team Eivora

5 min läsning

Aloba Foods, formellt känt som Aloba Foods AB, är ett företag som verkar inom livsmedelsindustrin. Deras verksamhet fokuserar på utveckling, produktion och marknadsföring av livsmedelsprodukter. Aloba Foods är engagerade i hela processen från konceptutveckling till slutlig produktplacering, med fokus på livsmedelsproduktion och distribution.

De största ägarna i Aloba Foods AB är följande:

  1. Seaweed Solutions AS - 15.000 aktier (cirka 4,33 miljoner kronor, 14,56%)
  2. Nebit AB - 15.000 aktier (cirka 4,33 miljoner kronor, 14,56%)
  3. Exceca Allocation AB - 9.017 aktier (cirka 2,61 miljoner kronor, 8,75%)
  4. Gavia Invest AB - 9.017 aktier (cirka 2,61 miljoner kronor, 8,75%)
  5. Optinator Aktiebolag - 5.792 aktier (cirka 1,67 miljoner kronor, 5,62%)
  6. Stig Lennart Ahrné - 5.000 aktier (cirka 1,44 miljoner kronor, 4,85%)

Aloba Foods har genomfört kapitalanskaffningar där följande investerare deltagit:

  • Nyemission den 26 januari 2023: 12.765.460,74 kronor insamlade, totalt 102.999 aktier emitterade efter emissionen. 6 deltagande investerare: Exceca Allocation AB, Gavia Foods Holding AB, Optinator Aktiebolag, Nebit AB, Alex Wolf och Stig Lennart Ahrné.
  • Nyemission den 22 december 2021: 4.166.008 kronor insamlade, totalt 5.8826 aktier emitterade efter emissionen. 3 deltagande investerare: Exceca Allocation AB, Optinator Aktiebolag, Gavia Food Holding AB.

Styrelsen i Aloba Foods AB består av Stig Lennart Ahrné som Ledamot och Ordförande, Måns Danielson som VD, samt Anders Jacobsson, Mats Mattsson och Jon Funderud som Ledamöter.

Bolaget grundades den 1 juni 2020 och har 3 anställda. Aloba Foods AB:s senaste bolagsvärdering var cirka 29.765.460 kronor, och de har tagit in cirka 16.931.468 kronor i kapital från investerare.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.