Vem äger AlexisHR?

Team Eivora

5 min läsning

AlexisHR, formellt känt som AlexisHR AB, är ett företag som utvecklar innovativa HR-tjänster och programvara. De erbjuder en omfattande HR-plattform som använder artificiell intelligens (AI) för att erbjuda olika funktioner och lösningar, inklusive en AI-chatbot, handböcker, HR-administrationsverktyg, målsättningsfunktioner, visselpiporfunktioner, löneöversyner och mycket mer. Bolaget har en användarbas i över 65 länder och fokuserar på att förenkla HR-processer, förbättra produktiviteten och stärka medarbetarupplevelsen.

De största ägarna i AlexisHR är följande:

  1. Lnx Labs AB - 81 800 aktier (cirka 44,42 miljoner kronor, 51,2%)
  2. Alliance Venture Delta AB - 37 044 aktier (cirka 20,11 miljoner kronor, 23,2%)
  3. Spintop Investment Partners III Sweden AB - 18 431 aktier (cirka 10 miljoner kronor, 11,53%)
  4. Talent Company Invest AB - 15 000 aktier (cirka 8,15 miljoner kronor, 9,38%)
  5. Karavanen Invest AB - 4 400 aktier (cirka 2,39 miljoner kronor, 2,75%)
  6. Max Magnusson - 1 600 aktier (cirka 868 800 kronor, 1%)
  7. Lisa Schmelz - 1 600 aktier (cirka 868 800 kronor, 1%)

Bolaget grundades den 1 oktober 2019 och har 21 anställda. VD för AlexisHR är Nima Samimi.

AlexisHR AB har tagit in totalt cirka 30 miljoner kronor från investerare genom kapitalanskaffningar vid olika tillfällen, bland annat genom nyemissioner den 27 september 2022 samt den 8 februari och 11 februari 2022.

Styrelsen för AlexisHR AB består av Nima Samimi som verkställande direktör och ledamot, Fredrik Johnsson som ordförande och ledamot, Peter Ove Karlsson som ledamot, och Anders Hallin som ledamot.

Baserat på den angivna bolagsvärderingen på cirka 86,8 miljoner kronor, är AlexisHR AB en viktig aktör inom HR-tech inom sin nisch.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.