Se antal aktier i ett bolag

Utforska grunderna i aktiebolagsformen och hanteringen av aktier och aktiekapital i svenska företag. Lär dig om aktiebolags olika strukturer, aktieägares rättigheter och hur du kan ta reda på antalet aktier i ett bolag.

Albin Aronsson

8 min läsning

Aktier i Svenska Aktiebolag: En Grundläggande Guide

I Sverige är aktiebolagsformen en populär företagsstruktur, använd av allt från små startups till stora multinationella företag. För att förstå hur ett aktiebolag fungerar, är det viktigt att förstå grunderna i hur aktier och aktiekapital hanteras. I det här inlägget utforskar vi vad aktier är, hur de bildar grund för ett företags kapital och vilka regler som gäller för svenska aktiebolag.

Vad är Aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Den som äger aktier kallas aktieägare och har rätt till en del av företagets tillgångar och eventuellt vinst. Aktiebolag kan bildas av en eller flera personer, företag eller föreningar, dessa kallas stiftare.

Aktiekapitalets storlek

För att bilda ett aktiebolag i Sverige, krävs ett visst aktiekapital. Detta kapital varierar beroende på om företaget är ett privat eller publikt aktiebolag:

 • Privat aktiebolag: Minst 25 000 kronor.
 • Publikt aktiebolag: Minst 500 000 kronor.

Vem äger aktierna?

Intressant nog registrerar inte Bolagsverket vem som äger aktierna i ett aktiebolag. Istället finns denna information i dels i företagets aktiebok och dels hos oss på Eivora.

Viktiga dokument: Stiftelseurkunden och Bolagsordningen

Det finns två viktiga dokument som är relaterade till aktier i ett aktiebolag:

 1. Stiftelseurkunden: Detta dokument innehåller information om aktierna och måste skickas till Bolagsverket vid registrering av företaget.
 2. Bolagsordningen: Detta är företagets regelverk. Här ska det finnas information om aktiekapitalets storlek (exakt belopp eller en minsta och högsta gräns) och antalet aktier.

Betalning av Aktier

Stiftarna kan betala för aktierna antingen med pengar eller med apportegendom (till exempel fastigheter, maskiner eller patent).

Val av Valuta

Ett aktiebolag i Sverige kan välja att ha sitt aktiekapital antingen i svenska kronor eller euro. Detta val ska anges i bolagsordningen och påverkar även företagets redovisningsvaluta.

Hur många aktier kan ett bolag ha

Antalet aktier i ett aktiebolag bestäms av bolaget självt och det finns inga specifika lagstadgade begränsningar för antalet aktier, vare sig för publika eller privata aktiebolag. Det är viktigt att notera några punkter:

 • Minsta antal aktier: Det måste finnas minst en aktie.
 • Värde på aktierna: Värdet på varje enskild aktie beräknas genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier. I regel har alla aktier samma värde, vilket är en del av likhetsprincipen. Detta kan dock variera om det anges i bolagsordningen.
 • Antal aktier i bolagsordningen: Antalet aktier kan anges som ett intervall i bolagsordningen, vilket tillåter bolaget att emittera nya aktier utan att behöva ändra i bolagsordningen varje gång.
 • Publika vs Privata Bolag: Ett privat bolag får inte vända sig till allmänheten eller börsen för att sälja aktier. Om bolaget är börsnoterat är det oftast bra att ha fler aktier, eftersom värdet på varje aktie blir lägre.

Ta reda på hur många aktier som finns i ett bolag

För att ta reda på hur många aktier som finns i ett svenskt aktiebolag kan du använda följande metoder:

 1. Kontakta Bolagsverkets Näringslivsregister: Du kan begära ut uppgifter om antalet aktier i ett företag från Bolagsverkets Näringslivsregister. Detta kan innebära en kostnad på några hundralappar och processen tar vanligtvis några dagar.

 2. Kontakta företaget direkt: Ett annat alternativ är att kontakta företaget direkt och be om att få ut aktieboken. I aktieboken finns alla aktier antecknade, vilket ger en tydlig bild av företagets aktieantal.

 3. Använd Eivora: Vi tillhandahåller information om antalet aktier i alla svenska företag. Genom att skapa ett konto hos Eivora kan du få tillgång till denna information.

Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och begränsningar, beroende på din situation och behov.

Sammanfattning

Förståelsen av aktier och aktiekapital är grundläggande för alla som är intresserade av att starta eller investera i ett svenskt aktiebolag. Genom att följa de lagstadgade kraven kan aktiebolag säkerställa en sund ekonomisk grund och tydliga ägandestrukturer.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.