Blankningsregistret: En Viktig Indikator för Investerare

Blankningsregistret är en offentlig databas som visar vilka aktier som har blankats, vilket innebär att investerare säljer aktier de lånat i hopp om att köpa tillbaka dem billigare. Det är viktigt eftersom det ger insikter i marknadens syn på bolag, signalerar risker och kan leda till fenomenet "short squeeze". Analys av blankning kan hjälpa investerare att förstå marknaden och fatta bättre beslut, även om det bara är en av många faktorer i investeringsprocessen.

Albin Aronsson

6 min läsning

Blankningsregistret: En Viktig Indikator för Investerare

Blankning är ett begrepp som ofta väcker starka känslor bland investerare och marknadsanalytiker. I korthet innebär blankning att en investerare lånar aktier för att sälja dem i hopp om att kunna köpa tillbaka dem billigare vid ett senare tillfälle. Denna process kan ses som en satsning på att ett företags aktiekurs kommer att falla. För att ge marknaden insyn i vilka aktier som blankats finns Blankningsregistret. I denna artikel utforskar vi vad blankningsregistret är och varför det är en viktig källa till information för investerare.

Vad är Blankningsregistret?

Blankningsregistret är en offentlig databas som innehåller information om blankningspositioner i börsnoterade bolag. I många länder, inklusive Sverige, kräver Finansinspektionen att alla korta positioner över en viss storlek (>0.1% i Sverige) rapporteras och offentliggörs. Syftet med detta register är att öka transparensen på marknaden och minska risken för marknadsmanipulation.

Varför är Blankningsregistret Viktigt?

  1. Sentiment: Blankningsregistret kan ge en indikation på marknadens syn på ett visst bolag. En hög nivå av blankning kan tyda på att investerare är pessimistiska om bolagets framtidsutsikter.
  2. Risksignalering: Om ett företag har en ovanligt hög blankningsnivå, kan det vara en röd flagg för potentiella investerare. Det kan indikera underliggande problem inom företaget eller branschen.
  3. Short Squeeze: I vissa fall, när ett bolag med hög blankningsgrad publicerar positiva nyheter, kan det leda till en "short squeeze". Det innebär att blankare tvingas köpa tillbaka aktier för att täcka sina positioner, vilket driver upp aktiekursen.

Hur Man Tolkar Information från Blankningsregistret

  1. Förstå Positionernas Storlek: Se inte bara till antalet blankade aktier, utan också till hur stor del av bolagets totala aktier de utgör.
  2. Titta på Trenden: Är antalet blankade aktier på uppgång eller nedgång? En ökande trend kan signalera växande skepticism, medan en minskning kan tyda på ökat förtroende för bolaget.
  3. Jämför med Branschen: Är blankningen högre eller lägre jämfört med andra företag i samma bransch? Detta kan ge insikt om huruvida problemen är företagsspecifika eller branschrelaterade.

Slutsats

Blankningsregistret är ett kraftfullt verktyg för alla som vill förstå marknadens dynamik och investerarnas syn på enskilda bolag. Genom att noggrant analysera denna information kan investerare fatta mer informerade beslut och potentiellt identifiera unika investeringsmöjligheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att blankningsdata bara är en av många faktorer att överväga vid investeringsbeslut.

Vi är nöjda med FI:s produkt och ser i dagsläget inget skäl att implementera blankningsdata i Eivora, men om du inte håller med får du gärna höra av dig via mail eller boka ett möte med oss här: intromöte Eivora

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.