Eivora vs. Holdings: Vilken är den bästa ägardatabasen för svenska företag?

Är du på jakt efter den bästa ägardatabasen för svenska företag? Den här artikeln jämför Holdings från Modular Finance med Eivora, och ger dig insikter i deras funktioner och användarupplevelse. Upptäck vilket verktyg som bäst passar dina behov!

Albin Aronsson

8 min läsning

Inledning:

Det är viktigt för investerare, media och näringsliv att ha tillgång till aktuell och korrekt ägardata. Detta data kan användas för en mängd olika ändamål, bland annat för att identifiera potentiella investerare, analysera ägarbilden i potentiella investeringar och uppfylla kraven för corporate governance och Investor Relations.

Det finns olika ägardatabaser tillgängliga på marknaden. Holdings från Modular Finance är en av de mest populära. I det här blogginlägget kommer vi att jämföra Holdings med Eivora för att se vilken som är den bästa lösningen för dig baserat på dina behov.

Huvudsaklig funktionalitet:

Holdings:

Ägardata för svenska noterade bolag samt de onoterade bolag som har sina aktieböcker hos Euroclear. Totalt ca 2,000 företag. Insynstransaktioner baserat på Finansinspektionens insynsregister. Blankning baserat på Finansinspektionens blankningsregister. Data för bolagsstyrning, t.ex. styrelseledamöter, revisor och stämmoprotokoll

Eivora:

Ägardata för alla svenska aktiebolag (inkl. de bolag som har sina aktieböcker hos Euroclear) Totalt ca 700,000 företag. Värderingar för alla företag som gjort minst en nyemission. Bolagshändelser i realtid, t.ex. Utdelning, nyemission, styrelseändring, osv. Screener som möjliggör filtrering av bolag baserat på bransch, finansiell data, bolagshändelser, med mera. Integrationer direkt till Google Sheets eller via API

Om du har detaljerade frågor kring funktionalitet och vad som bäst passar dina behov, boka ett möte med oss på Eivora eller hör av dig till Modular Finance som bygger Holdings.

Analys:

Både Holdings och Eivora erbjuder en omfattande uppsättning funktioner. Båda produkterna tillhandahåller ägardata för Svenska företag.

Holdings har fördel när det gäller fokus på noterade företag, och är det självklara valet för dig som investerar eller arbetar med Investor Relations i noterad miljö.

Eivora har fördel när det gäller bredd i antal täckta företag, och lämpar sig bra för dig som arbetar med t.ex. aktiemäkleri, venture capital eller private banking.

Sammanfattning:

Både Holdings och Eivora är utmärkta alternativ för dig som behöver tillgång till aktuell och korrekt ägardata. Det bästa valet för dig beror på dina specifika behov.

Om du letar efter en produkt med maximal täckning av företag är Eivora ett bra alternativ. Om du letar efter en produkt med ett mindre antal bolag men specialicerad funktionalitet noterade företag är Holdings ett bra alternativ.

Du kan läsa mer om Holdings på deras hemsida: https://www.modularfinance.se/holdings

Du kan läsa mer om Eivora genom att kontakta oss eller boka ett möte

Subjektiv bedömning

Eivora är det bättre valet för banker (KYC, nykundsprospektering PB, samt business banking) investerare i onoterade aktier (VC och PE) samt media. Detta pga. att Eivora erbjuder en bredare täckning av företag och fler funktioner för screening.

Holdings är det bättre alternativet för investerare i noterade aktier, Investor Relations-team och personer som arbetar med corporate governance i noterade företag.

Frågor och Svar

Fråga: Vilken produkt är lättast att använda?
Svar: Båda produkterna är lätta att använda. Holdings har ett mer traditionellt användargränssnitt, medan Eivora har ett mer modernt användargränssnitt. I slutändan är det en fråga om personlig preferens.

Fråga: Hur uppdaterad är ägardatan?
Svar: Båda produkterna uppdaterar ägardatan regelbundet. Holdings uppdaterar datan när Euroclear stämmer av sina aktieböcker kvartalsvis. Eivora uppdaterar också datan som kommer från Euroclear kvartalsvis, och all annan data direkt när respektive företag har skickat in handlingar till Bolagsverket.

Fråga: Hur exakta är analysverktygen?
Svar: Båda produkternas analysverktyg är exakta. Holdings analysverktyg är mer avancerade, medan Eivoras analysverktyg är lättare att använda.

Fråga: Hur bra är supporten?
Svar: Båda produkterna erbjuder bra support. Holdings support är tillgänglig via telefon och e-post, och är du en stor kund får du en Key Account Manager. Eivoras support är tillgänglig via e-post och telefon, och du får alltid direktkontakt med oss i teamet.

Fråga: Vilken produkt är mest tillförlitlig?
Svar: Båda produkterna är tillförlitliga. Holdings har en lång historia av stadig drift, medan Eivora är ett nyare företag.

Fråga: Vilken produkt är bäst för mig?
Svar: Det beror på dina specifika behov och budget. Om du letar efter en produkt med maximal täckning av företag är Eivora ett bra alternativ. Om du letar efter en produkt med ett mindre antal bolag och specialiserad funktionalitet för investerare i noterade företag och Investor Relations är Holdings ett bra alternativ.

Fråga: Vad är det unika med Eivora?
Svar: Det unika med Eivora är att vi har ägardata på alla 700,000 svenska aktiebolag.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.