Case study: Eivora för Private Banking

Eivora förnyar prospektering för Private Banking genom AI-verktyg som analyserar svenska företags ägarandelar och finansiella transaktioner. Vår metod identifierar potentiella kunder vid ekonomiska förändringar, vilket effektiviserar kapitalförvaltning och underlättar långsiktiga kundrelationer.

Albin Aronsson

3 min läsning

Utmaning: Förbättra prospektering inom Private Banking

Vi på Eivora är ett svenskt team av forskare, ingenjörer och produktutvecklare. Vi har utvecklat AI-drivna verktyg för att ge Private Bankers en mer detaljerad förståelse av företag och deras intressenter. Vi erbjuder en omfattande översikt av aktiviteten i svenska företag, inklusive ägarandelar och finansiella transaktioner.

När vi började för fyra år sedan, fanns det inget tillförlitligt sätt att snabbt identifiera nya potentiella kunder vid viktiga ekonomiska förändringar. Utöver det personliga nätverket var Private Bankers tvungna att förlita sig på källor såsom media och beställda urvalslistor på kontaktpersoner för att hitta nya leads.

Lösning: Innovativ Kundidentifiering

Vi adresserar problemet genom att bygga en produkt som gör det möjligt att sålla fram de personer som har allra högst sannolikhet att ha behov av Private Banking-tjänster, och vi gör det exakt när behovet uppstår.

Vår metod innebär att vi övervakar och analyserar alla bolagshändelser, som utdelningar, i svenska företag. Genom att spåra dessa händelser mha. data från Bolagsverket kan vi snabbt identifiera t.ex. individer som nyligen fått utdelning. Vår specialitet i att analysera ägarlistor gör det möjligt för oss att inte bara upptäcka dessa individer utan också få fram kontaktuppgifter, vilket genererar mycket högkvalitativa leads.

Resultat: Effektivisering av Kapitalförvaltning

Vår strategi möjliggör omedelbar upptäckt av potentiella nya kunder och tillhandahållande av skräddarsydda erbjudanden. Detta ökar betydligt chansen att etablera framgångsrika och långsiktiga relationer med nya kunder. Kontakta oss för att utforska hur vi kan stärka din verksamhet inom Private Banking.

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.