Blankningsregistret

Finansinspektionens Blankningsregister erbjuder en viktig överblick över korta nettopositioner i börsbolag. Med uppdateringar från oktober 2020, erbjuder det nya gränssnittet kontinuerliga och dynamiska sammanställningar av korta positioner. Detta stärker transparensen på finansmarknaden. Eivora, nöjd med Finansinspektionens register, planerar inte att integrera liknande data men välkomnar feedback för framtida förbättringar.

Albin Aronsson

2 min läsning

Blankningsregistret, som förvaltas av Finansinspektionen, är ett offentligt register över korta nettopositioner i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar under Finansinspektionens tillsyn. Registret visar summan av alla rapporterade blankningspositioner som överstiger 0,1% av det emitterade aktiekapitalet. Betydande korta nettopositioner, definierade som positioner över 0,5% av kapitalet, publiceras med information om positionsinnehavaren. För mer information, besök Blankningsregistret.

I oktober 2020 lanserade Finansinspektionen ett nytt och förbättrat blankningsregister. Detta register innefattar ett nytt gränssnitt som tillåter användare att se summeringar av publika positioner för varje emittent. Tidigare fanns två Excellistor för aktuella och historiska positioner som uppdaterades dagligen, men med det nya registret sker uppdateringar kontinuerligt allteftersom nya rapporteringar inkommer. Detta ger en mer dynamisk och aktuell bild av korta nettopositioner på marknaden.

Vi är nöjda med FI:s produkt och ser i dagsläget inget skäl att implementera blankningsdata i Eivora, men om du inte håller med får du gärna höra av dig via mail!

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.